Schulden?

NewFuture
Met alle verleidingen van smartphones, online aanbiedingen, zorgpremies en verplichtingen als abonnementen, komen jongeren steeds vaker in de schulden. Bij circa 2.500 jongeren in onze stad
hopen die zich op tot problematische schulden. Daar willen we wat aan doen!

Wat is NewFuture?
NewFuture wil jongeren uit de schulden helpen. Het is een project van gemeente Haarlem om jongeren (tot 27 jaar) met problematische schulden te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. De gemeente koopt de schulden op en is dan je enige schuldeiser; jij betaalt gedurende drie jaar naar rato van je inkomen, af. Maar daar moet je wel wat voor doen. Je doet mee aan een
begeleidingstraject van Centrum Jeugd & Gezin (CJG) of Leger des Heils en je volgt groepsbijeenkomsten. Ook is er ondersteuning van vrijwilligers van MoneyFit en Bedrijf en Samenleving.

Wat is je doel?
Schuldenzorgvrij weer naar school of aan het werk te gaan.

Wat kan jij nu doen?
Via WhatsApp 06 18715113 of e-mail newfuture@haarlem.nl neem je contact op met NewFuture.
Daarna volgt een intake en kijken wij of jij die stap naar een nieuwe toekomst kan maken.

Haarlem